• smittevern.as
Endotech AS er en av Norges ledende leverandører av endoskopisk og kirurgisk utstyr samt hygieneprodukter til helseforetak over hele landet. Siden 1992 har vi samarbeidet tett med fagmiljøer, utviklere og distributører av verdens beste og mest kostnadseffektive utstyr innen vår bransje.
I denne nettbutikken tilbyr vi også smittevernutstyr til privatmarkedet - til svært gunstige priser.